DameDesuYo English

Default User Logo User level: Member Send message
Joined: 2017-05-29
Last online: 2y
Group(s): DameDesuYo
Torrent stats: 1,677 19 317,917 507 TB
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 11 (1920x1080 10bit AAC) [D74107A2].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 11... 1.0 GB 8d 79 0 737
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 10 (1920x1080 10bit AAC) [F96B81AB].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 10... 1.1 GB 13d 63 3 909
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 09 (1920x1080 10bit AAC) [2C2D24AE].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 09... 1.2 GB 22d 52 3 1061
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 08 (1920x1080 10bit AAC) [02455BE0].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 08... 1.1 GB 1mo 42 1 1226
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 07 (1920x1080 10bit AAC) [1DFFE498].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 07... 1.0 GB 1mo 51 1 1205
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - Part 1 (BD 1920x1080 x265 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season)... 39.5 GB 1mo 13 2 431
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - Part 1 (BD 1920x1080 x264 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season)... 36.3 GB 1mo 4 0 177
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 06 (1920x1080 10bit AAC) [B64E8FF6].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 06... 1.0 GB 1mo 52 0 1030
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 03 (1920x1080 10bit AAC) [B8E7DB1F].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 03... +2 1.0 GB 2mo 44 0 1478
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 02 (1920x1080 10bit AAC) [B5A99145].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 02... 1.1 GB 2mo 42 0 1286
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 01 (1920x1080 10bit AAC) [5C43A673].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 01... +1 1.2 GB 3mo 48 0 1586
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 75 (1920x1080 10bit AAC) [79BE4141].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1.1 GB 6mo 10 0 1147
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 74v0 (1920x1080 10bit AAC) [85EFC6E6].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 431 MB 6mo 23 0 3518
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 72 (1920x1080 10bit AAC) [91AD8945].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1.1 GB 7mo 11 0 1910
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 71 (1920x1080 10bit AAC) [DD4CB08A].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1.0 GB 7mo 8 0 1364
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 72v0 (1920x1080 10bit AAC) [FDDA69FC].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 403 MB 7mo 26 0 4414
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 70 (1920x1080 10bit AAC) [E3EACFA5].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1.0 GB 7mo 8 0 2117
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 70v0 (1920x1080 10bit AAC) [D8295489].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +2 385 MB 7mo 29 0 4952
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 69 (1920x1080 10bit AAC) [8D3EA375].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1.1 GB 7mo 15 0 2097
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 69v0 (1920x1080 10bit AAC) [25BAD0DF].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 408 MB 7mo 15 0 4167
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 68 (1920x1080 10bit AAC) [BB83B790].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1.1 GB 8mo 12 0 2190
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 68v0 (1920x1080 10bit AAC) [B6B79FC3].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 429 MB 8mo 14 0 3803
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 67 (1920x1080 10bit AAC) [7F94675E].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1.3 GB 8mo 14 0 3196
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 67v0 (1920x1080 10bit AAC) [87264609].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 605 MB 8mo 23 0 7596
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 66 (1920x1080 10bit AAC) [35221D47].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1.4 GB 8mo 8 0 2367
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 66v0 (1920x1080 10bit AAC) [678A4B88].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 3 498 MB 8mo 18 0 8536
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 65 (1920x1080 10bit AAC) [7144F85F].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 1.2 GB 8mo 14 0 3210
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 65v0 (1920x1080 10bit AAC) [1031651E].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 617 MB 8mo 23 0 10335
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Garo - Vanishing Line - BD BOX 02 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Garo - Vanishing Line - BD BOX 02 (BD... +2 16.9 GB 9mo 3 0 234
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 64 (1920x1080 10bit AAC) [9D6FD5A9].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +2 1.1 GB 9mo 11 0 2921
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 64v0 (1920x1080 10bit AAC) [E7B32D48].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +16 517 MB 9mo 26 0 12961
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 63 (1920x1080 10bit AAC) [BF040B77].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 1.0 GB 9mo 11 0 3086
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory - BD BOX 03 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory -... +1 7.1 GB 9mo 5 0 441
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 63v0 (1920x1080 10bit AAC) [098588E9].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +3 473 MB 9mo 16 0 7510
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory - BD BOX 02 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory -... 6.8 GB 9mo 3 0 441
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory - BD BOX 01 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory -... 8.0 GB 9mo 4 0 433
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Soushin Shoujo Matoi - Vol. 6 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Soushin Shoujo Matoi - Vol. 6 (BD 192... 1.9 GB 9mo 4 0 160
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Soushin Shoujo Matoi - Vol. 6 (BD 1280x720 10bit AAC) [BlurayDesuYo] Soushin Shoujo Matoi - Vol. 6 (BD 128... +1 846 MB 9mo 3 0 83
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 62v2 (1920x1080 10bit AAC) [96FD9DDC].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 1.2 GB 9mo 16 0 2753
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 61v2 (1920x1080 10bit AAC) [70050A02].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 1.2 GB 9mo 16 0 2603
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 60v2 (1920x1080 10bit AAC) [809671D5].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 1.3 GB 9mo 15 0 2165
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 62 (1920x1080 10bit AAC) [80A875AE].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 1.3 GB 9mo 6 0 493
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 61 (1920x1080 10bit AAC) [37994E9B].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 1.2 GB 9mo 0 0 412
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 62v0 (1920x1080 10bit AAC) [21261DAC].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +2 601 MB 9mo 22 0 6159
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 61v0 (1920x1080 10bit AAC) [D301025D].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 504 MB 10mo 18 0 7386
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 60 (1920x1080 10bit AAC) [41EE13AC].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... +1 927 MB 10mo 2 0 1770
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] ReZero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Season 2) - 32 (1280x720 10bit EAC3) [6457003F].mkv [DameDesuYo] ReZero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (S... +1 403 MB 10mo 6 0 573
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 60 (1920x1080 10bit AAC) [3345DEDB].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 1.0 GB 10mo 16 1 7675
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] ReZero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Season 2) - 31 (1280x720 10bit EAC3) [3B2BEA0D].mkv [DameDesuYo] ReZero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (S... 1 +1 394 MB 10mo 4 0 533
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] ReZero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Season 2) - 30 (1280x720 10bit EAC3) [C172A713].mkv [DameDesuYo] ReZero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (S... +1 485 MB 1y 3 0 610

Showing 1 to 50 torrents