DameDesuYo English

Default User Logo User level: Member Send message
Joined: 2017-05-29
Last online: 2y
Group(s): DameDesuYo
Torrent stats: 1,850 23 333,998 557 TB
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 78 (1920x1080 10bit AAC) [46F8FB24].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... 1.0 GB 4d 344 0 3847
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 77 (1920x1080 10bit AAC) [C2DDBDB4].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... +1 992 MB 11d 166 3 3401
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 12 (1920x1080 10bit AAC) [9621EEBA].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 12... 1 1.1 GB 4mo 22 0 1146
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 11 (1920x1080 10bit AAC) [D74107A2].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 11... 1 1.0 GB 4mo 26 0 1160
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 10 (1920x1080 10bit AAC) [F96B81AB].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 10... 1 1.1 GB 5mo 28 0 1316
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 09 (1920x1080 10bit AAC) [2C2D24AE].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 09... 1 1.2 GB 5mo 26 0 1327
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 08 (1920x1080 10bit AAC) [02455BE0].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 08... 1 1.1 GB 5mo 29 0 1484
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 07 (1920x1080 10bit AAC) [1DFFE498].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 07... 1 1.0 GB 5mo 32 0 1458
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - Part 1 (BD 1920x1080 x265 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season)... 1 39.5 GB 5mo 14 3 1009
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - Part 1 (BD 1920x1080 x264 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season)... 1 36.3 GB 5mo 0 4 283
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 06 (1920x1080 10bit AAC) [B64E8FF6].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 06... 1 1.0 GB 6mo 26 0 1253
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 03 (1920x1080 10bit AAC) [B8E7DB1F].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 03... 1 +2 1.0 GB 6mo 26 0 1992
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 02 (1920x1080 10bit AAC) [B5A99145].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 02... 1 1.1 GB 7mo 28 0 1442
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 01 (1920x1080 10bit AAC) [5C43A673].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 01... 1 +1 1.2 GB 7mo 31 0 1787
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 75 (1920x1080 10bit AAC) [79BE4141].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.1 GB 10mo 8 0 1223
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 74v0 (1920x1080 10bit AAC) [85EFC6E6].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 2 431 MB 10mo 17 0 3660
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 72 (1920x1080 10bit AAC) [91AD8945].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.1 GB 11mo 9 0 1978
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 71 (1920x1080 10bit AAC) [DD4CB08A].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.0 GB 11mo 5 0 1409
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 72v0 (1920x1080 10bit AAC) [FDDA69FC].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 2 +1 403 MB 11mo 15 0 4468
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 70 (1920x1080 10bit AAC) [E3EACFA5].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.0 GB 11mo 6 0 2179
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 70v0 (1920x1080 10bit AAC) [D8295489].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 2 +2 385 MB 11mo 18 0 5127
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 69 (1920x1080 10bit AAC) [8D3EA375].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.1 GB 11mo 7 0 2148
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 69v0 (1920x1080 10bit AAC) [25BAD0DF].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 2 +1 408 MB 12mo 15 0 4311
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 68 (1920x1080 10bit AAC) [BB83B790].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.1 GB 12mo 7 0 2285
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 68v0 (1920x1080 10bit AAC) [B6B79FC3].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 429 MB 12mo 12 0 4088
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 67 (1920x1080 10bit AAC) [7F94675E].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.3 GB 1y 5 0 3263
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 67v0 (1920x1080 10bit AAC) [87264609].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 2 +1 605 MB 1y 18 0 7715
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 66 (1920x1080 10bit AAC) [35221D47].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.4 GB 1y 11 0 2426
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 66v0 (1920x1080 10bit AAC) [678A4B88].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 4 498 MB 1y 13 0 8824
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 65 (1920x1080 10bit AAC) [7144F85F].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 1.2 GB 1y 9 0 3282
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 65v0 (1920x1080 10bit AAC) [1031651E].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 617 MB 1y 17 0 10633
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Garo - Vanishing Line - BD BOX 02 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Garo - Vanishing Line - BD BOX 02 (BD... 1 +2 16.9 GB 1y 5 0 272
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 64 (1920x1080 10bit AAC) [9D6FD5A9].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +2 1.1 GB 1y 9 0 2973
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 64v0 (1920x1080 10bit AAC) [E7B32D48].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 2 +16 517 MB 1y 19 0 13199
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 63 (1920x1080 10bit AAC) [BF040B77].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 1.0 GB 1y 9 0 3228
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory - BD BOX 03 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory -... 1 +1 7.1 GB 1y 6 0 505
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 63v0 (1920x1080 10bit AAC) [098588E9].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +3 473 MB 1y 12 0 7592
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory - BD BOX 02 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory -... 1 6.8 GB 1y 5 1 507
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory - BD BOX 01 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Full Metal Panic! Invisible Victory -... 1 8.0 GB 1y 6 0 495
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Soushin Shoujo Matoi - Vol. 6 (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Soushin Shoujo Matoi - Vol. 6 (BD 192... 1 1.9 GB 1y 2 0 177
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Soushin Shoujo Matoi - Vol. 6 (BD 1280x720 10bit AAC) [BlurayDesuYo] Soushin Shoujo Matoi - Vol. 6 (BD 128... 1 +1 846 MB 1y 2 0 98
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 62v2 (1920x1080 10bit AAC) [96FD9DDC].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 1.2 GB 1y 14 0 2908
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 61v2 (1920x1080 10bit AAC) [70050A02].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 1.2 GB 1y 15 0 2726
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 60v2 (1920x1080 10bit AAC) [809671D5].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 1.3 GB 1y 7 0 2240
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 62 (1920x1080 10bit AAC) [80A875AE].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 1.3 GB 1y 2 0 493
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 61 (1920x1080 10bit AAC) [37994E9B].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 1.2 GB 1y 1 0 412
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 62v0 (1920x1080 10bit AAC) [21261DAC].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +2 601 MB 1y 14 0 6249
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 61v0 (1920x1080 10bit AAC) [D301025D].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 504 MB 1y 8 0 7538
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 60 (1920x1080 10bit AAC) [41EE13AC].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 +1 927 MB 1y 1 0 1779
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] ReZero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (Season 2) - 32 (1280x720 10bit EAC3) [6457003F].mkv [DameDesuYo] ReZero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (S... 1 +1 403 MB 1y 4 0 587

Showing 1 to 50 torrents