DameDesuYo English

Default User Logo User level: Member Send message
Joined: 2017-05-29
Last online: 3y
Group(s): DameDesuYo
Torrent stats: 1,568 59 400,443 672 TB
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 14 (1920x1080 10bit AAC) [08F684B8].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 14 ... 363 MB 22d 0 0 286
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 13 (1920x1080 10bit AAC) [2638C471].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 13 ... 441 MB 2mo 24 0 343
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 12 (1920x1080 10bit AAC) [6B85F3DE].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 12 ... 457 MB 2mo 21 0 324
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 11 (1920x1080 10bit AAC) [F27E3404].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 11 ... 429 MB 2mo 14 0 310
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 10 (1920x1080 10bit AAC) [82DAFE5D].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 10 ... 328 MB 2mo 12 0 345
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Lycoris Recoil - 08 (1920x1080 10bit AAC) [8659FBD1].mkv [DameDesuYo] Lycoris Recoil - 08 (1920x1080 10bit AA... 996 MB 3mo 32 0 731
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 09 (1920x1080 10bit AAC) [875FA534].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 09 ... 387 MB 3mo 11 0 336
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 08 (1920x1080 10bit AAC) [243A27BC].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 08 ... 376 MB 3mo 13 0 353
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 07 (1920x1080 10bit AAC) [5637F7A5].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 07 ... 455 MB 4mo 14 0 354
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Lycoris Recoil - 07 (1920x1080 10bit AAC) [71A55B33].mkv [DameDesuYo] Lycoris Recoil - 07 (1920x1080 10bit AA... 1.3 GB 4mo 0 0 961
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Lycoris Recoil - 06 (1920x1080 10bit AAC) [4F66A609].mkv [DameDesuYo] Lycoris Recoil - 06 (1920x1080 10bit AA... 1.4 GB 4mo 30 0 941
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 06 (1920x1080 10bit AAC) [B2B8E310].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 06 ... 440 MB 4mo 13 0 321
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Lycoris Recoil - 05 (1920x1080 10bit AAC) [17356017].mkv [DameDesuYo] Lycoris Recoil - 05 (1920x1080 10bit AA... 1.4 GB 4mo 30 0 983
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 05 (1920x1080 10bit AAC) [6DF84865].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 05 ... 363 MB 4mo 14 0 315
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Lycoris Recoil - 04 (1920x1080 10bit AAC) [928DEC70].mkv [DameDesuYo] Lycoris Recoil - 04 (1920x1080 10bit AA... 1.3 GB 4mo 31 0 956
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 04 (1920x1080 10bit AAC) [87236348].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 04 ... 365 MB 4mo 13 0 342
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Lycoris Recoil - 03 (1920x1080 10bit AAC) [C077F059].mkv [DameDesuYo] Lycoris Recoil - 03 (1920x1080 10bit AA... 1.2 GB 4mo 31 0 980
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Lycoris Recoil - 02 (1920x1080 10bit AAC) [BFE9057D].mkv [DameDesuYo] Lycoris Recoil - 02 (1920x1080 10bit AA... 1.3 GB 5mo 33 1 890
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 03 (1920x1080 10bit AAC) [CE9A9CED].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 03 ... 457 MB 5mo 17 0 361
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Lycoris Recoil - 01 (1920x1080 10bit AAC) [0698C644].mkv [DameDesuYo] Lycoris Recoil - 01 (1920x1080 10bit AA... 1.2 GB 5mo 32 1 1169
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 02 (1920x1080 10bit AAC) [26F3711A].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 02 ... 407 MB 5mo 15 0 422
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 01 [A8A03088].mkv [DameDesuYo] Utawarerumono - Futari no Hakuoro - 01 ... 381 MB 5mo 14 0 390
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 87 (1920x1080 10bit AAC) [88E95C7F].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... 604 MB 8mo 19 1 2425
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 86 (1920x1080 10bit AAC) [165AE5D1].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... 957 MB 9mo 17 1 2585
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 85 (1920x1080 10bit AAC) [E85E03F7].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... +1 773 MB 9mo 16 0 2216
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] WWW.Working!! (BD 1920x1080 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] WWW.Working!! (BD 1920x1080 10bit FLAC) B 9.3 GB 9mo 7 0 374
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] WWW.Working!! (BD 1280x720 10bit AAC) [BlurayDesuYo] WWW.Working!! (BD 1280x720 10bit AAC) B 3.0 GB 9mo 1 0 175
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 84 (1920x1080 10bit AAC) [7E181BCB].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... 1 +1 566 MB 9mo 0 0 3338
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 83 (1920x1080 10bit AAC) [2BED4DF3].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... +1 670 MB 9mo 22 1 3831
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 82 (1920x1080 10bit AAC) [ED3F5129].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... +2 640 MB 10mo 27 1 5999
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 81 (1920x1080 10bit AAC) [EF419D0E].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... +1 782 MB 10mo 20 0 3437
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 13 OVA (BD 1920x1080 10bit AAC) [D93B9111].mkv [BlurayDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - ... 1.6 GB 10mo 26 0 2226
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 80 (1920x1080 10bit AAC) [524F9CF6].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... +1 904 MB 10mo 29 1 6040
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 79 (1920x1080 10bit AAC) [9C4C0BFD].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... 654 MB 10mo 28 0 5363
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 78 (1920x1080 10bit AAC) [46F8FB24].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... 1.0 GB 11mo 30 1 6803
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Part 2) - 77 (1920x1080 10bit AAC) [C2DDBDB4].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season Pa... +1 992 MB 11mo 26 1 5838
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 12 (1920x1080 10bit AAC) [9621EEBA].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 12... 1 1.1 GB 1y 18 0 1244
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 11 (1920x1080 10bit AAC) [D74107A2].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 11... 1 1.0 GB 1y 17 0 1278
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 10 (1920x1080 10bit AAC) [F96B81AB].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 10... 1 1.1 GB 1y 16 0 1454
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 09 (1920x1080 10bit AAC) [2C2D24AE].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 09... 1 1.2 GB 1y 16 0 1420
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 08 (1920x1080 10bit AAC) [02455BE0].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 08... 1 1.1 GB 1y 22 0 1594
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 07 (1920x1080 10bit AAC) [1DFFE498].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 07... 1 1.0 GB 1y 16 0 1548
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - Part 1 (BD 1920x1080 x265 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season)... 1 39.5 GB 1y 6 1 1501
Anime - Sub
English
[BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - Part 1 (BD 1920x1080 x264 10bit FLAC) [BlurayDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season)... 1 36.3 GB 1y 5 0 422
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 06 (1920x1080 10bit AAC) [B64E8FF6].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 06... 1 1.0 GB 1y 14 0 1337
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 03 (1920x1080 10bit AAC) [B8E7DB1F].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 03... 1 +2 1.0 GB 1y 16 0 2785
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 02 (1920x1080 10bit AAC) [B5A99145].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 02... 1 1.1 GB 1y 15 0 1557
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 01 (1920x1080 10bit AAC) [5C43A673].mkv [DameDesuYo] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S - 01... 1 +1 1.2 GB 1y 17 0 1891
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 75 (1920x1080 10bit AAC) [79BE4141].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 1 1.1 GB 2y 4 2 1406
Anime - Sub
English
[DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) - 74v0 (1920x1080 10bit AAC) [85EFC6E6].mkv [DameDesuYo] Shingeki no Kyojin (The Final Season) -... 2 431 MB 2y 6 0 3954

Showing 1 to 50 torrents